บุญตู่ Guitarshop

SOLD OUT / ขายหมดแล้ว

Sold

[pt. pp.] (สินค้า) ขายออก, ขาย
[pt. pp.] แลก (ชีวิต)
[pt. pp.] นำเอามายกให้
[pt. pp.] พูดจาชักชวนจนเห็นดี

คำอ่านโซลด

++++++++++++++++++++++++

 

สินค้าที่ขึ้นว่า Sold Out จะมีหลายกรณี ดังนี้

  • เป็นสินค้าที่หมด จาก stock ของเรา แต่อาจจะมี stock ที่ supplier
  • เป็นสินค้าที่ตกรุ่น จำหน่ายหมดแล้ว แต่ทางเรา ยังไม่ได้เอา ข้อมูลออก เพราะว่า ลูกค้าบางท่าน อาจจะได้ ข้อมูลไว้อ้างอิง เช่น เวลาขายต่อ จะได้มา copy ข้อมูลเกียวกับ spec สินค้าหรือรุปภาพ ไปใส่ ใน web site ที่ขายสินค้ามือสอง
(SOLD) / ขายแล้ว Buy Now